piatok 27. novembra 2009

Správny dar v správnom čase

Správny dar v správnom čase

Ježiš prichádza do srdca, ktoré ho potrebuje.

List ap.Pavla Galatským 4.4: „Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho...“

V tomto období mnohí z nás trošku viac začíname myslieť na druhých. Čo asi by sme mohli kúpiť „pod stromček svojim blízkym?“ Aký dar by potreboval? Má alebo to ešte nemá? Čo by ho potešilo. Najlepšie by bolo, keby bol praktický alebo estetický. Ale hlavne, aby bol vhodný. Aby ten dar neodložil do tmavej skrine.

Minimálne my by sme mohli dostať takýto typ daru... čo vy na to?

Biblia nám hovorí, že ten najväčší a najdôležitejší dar pre ľudstvo prišiel, keď sa čas naplnil. Vo vhodnom čase. Narodenie Ježiša Krista je historická udalosť. Bolo presne dané náboženské podnebie. K židovskému ľudu 400 rokov neprehovoril Boží prorok. Očakávali Spasiteľa. Presne dané politické. Rímska ríša. A dané kultúrne prostredie. Jednotný (grécky jazyk), vybudované cesty, kultúra „komunikácie a premýšľania“ a pod.

Boh sa rozhodol, že práve toto obdobie je najlepšie a správne, kedy poslal Ježiša na svet.

Niekedy premýšľam, ako je to s nami, ľuďmi. Sme plní svojich názorov, svojej pravdy, presvedčenia. Nie vždy vieme svoj svet popísať. Niekedy je viac chaotický, ako by sme si želali. Často sa v ňom nevyznáme. A čo je najhoršie, je formovaný médiami, ktoré presne vedia, čo nám majú povedať, aby sme boli „šťastní...“ - ale – nie sme.

Vtedy premýšľam nad tým, prečo človek tak dlho odoláva tomu, aby prijal Spasiteľa, Ježiša Krista, pre svoj život. Aby sa Mu odovzdal.

Možno preto, lebo „neprišla plnosť času? Príhodnosť času?“. Je možné, že preto,lebo človek EŠTE dúfa, že ide správnym smerom? Dúfa, že to sám zvládne? Dúfa, že sa prederie týmto svetom a niečo dosiahne? Dúfa, že niečo z jeho detí bude (aspoň z nich)? Dúfa, že nikto nevidí jeho strach a vnútornú bolesť? Dúfa, že TV utlmí jeho túžbu po ozajstnom, naplnenom živote?

Boh poslal Ježiša na svet, keď sa čas naplnil. Som presvedčený, že jeden z dôvodov, kedy sa odovzdáš VIAC Bohu, Ježišovi Kristovi bude, keď sa ten čas naplní, keď bude na to vhodný čas. Boh vie, kedy to bude. Je skoro 100% - ne isté, že na smrteľnej posteli to nebude... Ale Boh vie, kedy za Tebou príde a sa Ťa dotkne.

Očakávaj na to. Pripravuj sa na Neho. Hľadaj Ho. Boh poslal svojho jediného syna – pre Teba.

E.

utorok 24. novembra 2009

Nepriateľstvo

Nepriateľstvo

Ďakujem za dar „nepriateľstva“.

1.Mojžišova 3.15: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom...“

Nepriateľstvo? Prosím, dobre čítam? Veď čo majú vianoce s nepriateľstvom spoločné? Možno si myslíte, že si robím srandu, alebo som sa zle vyspal...

Vďaka Bohu za nepriateľstvo! „Nepriateľstvo“ je prvým vianočným darom od Boha pre človeka, pre Teba. Dostali ho prví ľudia, ktorí boli oklamaní a postavili sa Bohu chrbtom.

Predtým, pred pádom, predtým, ako Adam a Eva zhrešili voči Bohu, mali s Ním takmer dokonalý vzťah. Veľa sa s Ním rozprávali. Boh im pomáhal pri práci. Vedeli, že majú istoty pre svoje životy. Ich duše boli úprimné a naplnené. Adam a Eva prežívali hlboké potešenie a vášeň bez toho, aby sa za niečo medzi sebou hanbili. Spoločne budovali svoj domov. Všetko bolo v poriadku.

Po tom, ako ich diabol oklamal, chceli sa stať „ako Boh“. Nestali sa ním, ale začali prežívať hanbu, strach, obviňovanie jeden druhého, obviňovanie Boha. Čo si myslíš, aký je život v strachu, hanbe pred svojim najbližším človekom, obviňovaní sa navzájom, bez toho, aby boli medzi Tebou a Tvojim blízkym pochopenie a úprimná vášeň. Bez istoty, že kráčaš správnym smerom v živote. Bez istoty, že Boh Tvoje bolesti cíti a Tvoje prosby počuje... Ja teraz nehovorím o náboženskom živote! Ale o normálnom živote.

Boh na tomto mieste vkladá nepriateľstvo. Medzi dvomi stranami. Medzi Diablom, zlom, ktoré to celé spôsobilo a ktoré vždy pôsobí medzi nami. A medzi potomstvom „ženy“. Tu sa s najväčšou pravdepodobnosťou hovorí práve o Márii, ktorá porodí Ježiša.

Teda, Boh vložil nepriateľstvo medzi Diabla a Ježiša. Boh daroval ľudstvu, Tebe a mne nepriateľstvo. Že prečo je to dobré?

Diabol a Ježiš. Sú dva proti-póly života. Diabol má v rukách smrť, choroby, bolesti, žiaľ, hanbu, strach, ponižovanie, klamstvá, zločiny, oddelenie človeka od milujúceho Boha. Toto všetko je Diablov svet.

Práve tým, že Boh pred niekoľkými tisícročiami zasľúbil nepriateľstvo Diablovi, tak nám, Tebe a mne ukázal, že je iná možnosť života! Áno, Tvoj život má inú alternatívu! Má alternatívu voči smrti a zranenosti. Tá alternatíva je, že Boh vyhlasuje Diablovi nepriateľstvo, vojnu.

Narodí“ sa niekto, kto Ťa znovu vráti preč od Diabla, späť ku Bohu. Toto sa objektívne naplnilo na prvé vianoce v dejinách ľudstva. Toto je nádej pre Teba!

E.

Vianoce pre dušu

Vianoce pre dušu

Ahojte. Pomaly sa nám blížia vianoce. Ak sme si to ešte kvôli pracovným a školským povinnostiam nevšimli – mne sa takéto veci často stávajú – tak sme si to mohli všimnúť cez reklamy. Napríklad mobilných operátorov. Každý druhý rok si kupujem mobil práve na vianočné akcie. Už som si ho aj kúpil, takže som si všimol, že vianoce prichádzajú...

Ľudia si pod „vianocami“ predstavujú mnoho vecí. Pre niektorých je to najkrajšie prázdninové alebo dovolenkové obdobie. Pre niektorých to znamená, že môžu obdariť tých, ktorých majú radi. Pre niektorých zas veľa práce a míňanie peňazí...

Nasledujúcich niekoľko „raňajok“ chcem venovať významu vianoc. Stále z trochu iného uhla pohľadu. Mojim cieľom je, aby popri všetkých povinnostiach a radostiach, ktoré naše vianočné sviatky prinesú, ste sa mohli aspoň trochu dotknúť aj pôvodného zámeru, plánu, daru, túžby – vianoc. Túžim po tom, aby cez „raňajky“ mohli mať vianoce naše a Vaše duše.

E.

piatok 20. novembra 2009

Vládni

VládniMáš výsadu a zodpovednosť vládnuť – to si TY.1.Mojžišova 1.26, 28: „Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval... naplňte zem; podmaňte si ju a panujte nad...“Pán Boh stvoril človeka predivne. Venoval mu svoj čas, lásku, kus seba, určil dokonca aj to, že človek bude stvorený podľa Božej podoby. To však nie je koniec, iba začiatok toho, kým človek je. Boh mu dáva zodpovednosť. Boh Ti dáva zodpovednosť vládnuť.Čo to znamená? Znamená to, že Boh tvorí celého človeka podľa svojej podoby. Myslenie, cítenie, reč a zodpovednosť. Kým človeku nie je daný zmysel činov, kým nemá daný mandát a víziu toho, čo vlastne má robiť, tak nemôže vykročiť dopredu. Boh nielenže bol a je (existuje), ale aj koná, tvorí. Nie hocijako, ale premyslene, s plánom, s láskou a múdrosťou.Boh hovorí Adamovi, človekovi, Tebe a mne: „panuj, podmaňuj si... zem...“. Vo väčšine ľudí tieto slová vyvolávajú negatívne pocity. S „panovaním, vládnutím“ máme spojené zlé zážitky a skúsenosti. Boh však má na mysli nie tyranstvo, slepú poslušnosť a autoritárske povýšenectvo. Všimnite si, ako Boh prejavuje svoju autoritu. S láskou plánuje, tvorí, premýšľa, skláňa sa k zemi, hovorí ku svetu, vdychuje život, dáva slobodu, spúšťa život, tvorí ho a chráni ho... Toto je „vládnutie“ Božie. Božia autorita je, že má moc, stará sa, spravuje, správa sa k stvoreniu zodpovedne.


Teraz hovorí človeku, Tebe a mne, aby sme robili to isté! Je nesmiernou výsadou to, že Boh nám dáva takúto zodpovednosť. Dáva Ti možnosť vstupovať do chaosu, ktorý je v Tebe a okolo Teba. Dáva Ti výsadu, aby si menil svoju rodinu, svoje vzťahy, aby si robil veci pre dobro zeme a ľudí.


Že nevieš, ako to máš robiť, lebo to okolo seba nevidíš? Pozri si programy ako „Modré z Neba“, alebo projekt „Dobrý Anjel“. Tvoje okolie potrebuje človeka, ktorý bude tvoriť pokoj, bude sa múdro starať a budovať to, čo je rozbité. Najlepšie to budeš robiť vtedy, ak sa budeš učiť od samotného, dobrého, múdreho Boha.


Je to veľká vec, že Ti Boh dáva takéto zodpovednosti. Teším sa z toho, ako si Ťa Boh chce používať.


E.

utorok 17. novembra 2009

Podoba

Podoba

Božia podoba, radosti a bolesti – to si TY.

1.Mojžišova 1.26: „Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby...“

Po konferencii Božích osôb Trojice sa Boh Otec, Ježiš Kristus a Duch Svätý rozhodli, že učinia človeka podľa svojej podoby. V posledných „raňajkách“ som písal o tom, prečo si tak hodnotný v očiach Božích. V prvom rade preto, lebo si Jeho stvorenie. Boh nad tebou premýšľal, plánoval Ťa stvoriť, modeloval Ťa v lone Tvojej matky, trávil nad Tebou svoj drahocenný čas a preto aj Ty si... drahocenný.

Dnes Ti chcem povedať o tom, na koho sa podobáš. Neboj sa, nesledujem Ťa na Tvojej web kamere. Ak Ťa nepoznám, neviem, ako vyzeráš. Neviem presne, kto teraz číta tieto riadky.

Keď Boh tvoril človeka – Adama a v ňom celé ľudstvo, aj Tvojich rodičov, aj Teba, tak tvoril: „... na svoj obraz, podľa našej podoby...“. Waw. Boh si nielenže na mňa urobil čas, ale mi dal schopnosť podobať sa na Neho? Nejedná sa tu len o fyzickú podobu. Koľko a akej farby mám vlasy. Či vážim 130 alebo 60 kg. Ide síce aj o fyzickú podobu, ale hlavne o duševnú, myšlienkovú, citovú a duchovnú.

Človek sa podobá Bohu v tom, že cíti radosť – podobne ako Boh. Že cíti smútok – podobne ako Boh. Že rozmýšľa - podobne ako Boh. Že prežíva lásku – podobne ako Boh. Že vie pohladiť – podobne ako Boh. Že vie hovoriť – podobne ako Boh. Všetky ľudské vlastnosti sú poznačené hriechom, sebeckosťou, aroganciou a pýchou a v tom sa na Boha naozaj nepodobáme. ALE základná podoba tu je.

Druhým dôvodom, prečo si pre Boha drahocenný je, že si stvorený na Božiu podobu. Dokonca aj róm, narkoman, nechcené dieťa, postihnutý, buddhista alebo moslim je stvorený na Božiu podobu.

Človek je pre Boha drahocenný, pretože: 1Na neho si určil zvláštny čas a 2.pretože je stvorený na Božiu podobu.

Áno, hovorím aj o Tebe...

E.

piatok 13. novembra 2009

Izrael

Čaute kamoši. Izrael je prekrásna krajina. Nejak postupom času bude dávať dokopy fotky a pokec k tomu. Keď to bude pripravené, tak sa pokúsim to vyvesiť na webku. Dám Vám vedieť. Majte sa.

Si

Si

Božie myšlienky, láska, čas a dotyky – to si TY.

1.Mojžišova 1.26a; 2.7: „Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby... Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dych života; tak sa človek stal živou bytosťou.“

V úplnom úvode Biblie, v prvej knihe Starého Zákona, nám Boh zanecháva správu o tom, ako a za akým účelom stvoril svet a všetko, čo na svete existuje. Boh cez aktívne, mocné, múdre slová riekol – a stalo sa. Stvoril – svetlo, slnko, hviezdy, vody, oblohu, trávu, kvety, stromy, zvieratá a … človeka. No človeka, trochu ináč.

Vzniká porada medzi osobami Božej trojice. Boh, ktorý tu tvorí je nazývaný (hebrejsky) Elohim. Slovo má tvar množného čísla, doslava „Bohovia“. Teda, Božia Trojica - Boh Otec, Boží Syn – Ježiš Kristus a Duch svätý sa radia, ako bude človek, Ty, ja, Tvoj brat, sestra, manžel, manželka, Tvoj otec, Tvoja babka vyzerať. Je nádherné, že si na Teba Boh urobil zvláštny čas. Pozastavil sa nad Tebou a dával si otázky: „Aký budeš? Ako budeš vyzerať? Aké budeš mať charakterové vlastnosti?“ Pri kvetoch, stromoch, vode, zvieratách Boh až takú námahu nevynakladá. Ale na Teba a na mňa áno. Človek je výnimočný, ľudstvo je výnimočné, Ty si výnimočný.

Pán Boh sa Tebou naozaj zaoberá. Nie, nezabudol na Teba. Myslel na Teba, keď Ťa stvoril a myslí na Teba počas celého Tvojho života. Boh miluje svoje stvorenia. Vytvoril si niečo vo svojom živote? Nejakú pieseň? Obraz? Fotografie? Báseň? Rodinu? Počítačový program? Alebo vzťah s niekým?

Aj keď to neboli a nie sú dokonalé diela, sú výnimočné. Vieš prečo? Lebo si o nich premýšľal. Plánoval si ich. Strávil si nad nimi čas. Tvoje ruky, srdce, myseľ tie veci modelovali. Možno si sa pri tom zašpinil, porezal, odišiel Ti hlas, alebo si sa zabudol navečeriať. A preto sú Tvoje výtvory výnimočné. Vždy sa na nich budeš pozerať akosi... ináč.

Vieš, Pán Boh na Teba práve preto pozerá... ináč. Miluje to, čo stvoril. Dal do toho kus svojho srdca, mysle, lásky.

Áno, hovorím o Tebe...

E.