streda 24. marca 2010

Realita dna

Realita dna

Zmena si vyžaduje pochopenie reality dna.

2 Kronická 17:12: „Tak Jóšáfát mocnel a dosahoval vrchol.

Viete, nie som filozof. Ani sa nepovažujem za intelidža prvej triedy. Nemám ani slohové ani rétorické nadanie. Mohol by som ísť ďalej, aby som odhalil niečo viac zo svojho života. Myslím, že to robím priebežne a v budúcnosti to tiež budem robiť. Verte mi však, že viem, čo je životné, zdravotné a morálne dno. To mi stačí.

Uvažujme trochu logicky. Kedy je možné vidieť akýkoľvek rast. Jedine ak ho porovnáš s predošlým stavom, ktorý musí byť menší. Rast, rozvoj má vždy a v každej oblasti jedno spoločné. Pred rastom musí byť – pád, dno, strata alebo minimálne situácia či stav o ktorom vieme a viete, že je nižší, ako by mal byť. To platí v ekonomike, vo vede, vo vzdelaní, v rozvoji krajín... to isté platí aj v Tvojom živote. V celom Tvojom živote. V duchovnej, duševnej aj telesnej oblasti.

Raz sa jeden človek topil. V okolí bol iný, vynikajúci plavec a záchranár. Kričali na neho: „Choď mu pomôcť! Prečo sa len prizeráš?“. Neskočil hneď, ale za chvíľu. Stačilo mu niekoľko sekúnd, aby sa dostal k topiacemu, silno ho chytil a za chvíľu boli obaja na brehu. Zachránil ho. Potom povedal ľuďom. Ak by som bol hneď išiel za ním, keď sa celou svojou silou snaží udržať na vode a silno trieska rukami nohami, mohlo by sa stať, že aj mňa zraní a stiahne do vody. Chytil som ho až keď strácal sily. Vtedy som mohol použiť ja svoju silu a schopnosti.

Chceš vidieť rast? Chceš vidieť nádej vo svojom živote? Chceš vidieť hlbokú zmenu? Chceš vidieť budúcnosť? Chceš vidieť, ako Ťa Pán Boh mení? Chceš vidieť nádej pre svoj vzťah? Pre svoju rodinu, deti?

Neboj sa pozrieť do tmavých, hriešnych a bolestivých miest svojej duše a svojho života. Neboj sa priznať si, že potrebuješ pomoc. Neboj sa pokoriť sa. Neboj sa povedať Bohu: „Ak nebudem mať pomoc od Teba... kto mi pomôže?“.

Boh možno čaká, kým nebudeš strácať sily. Ale neboj sa, je tu niekto silnejší. Neboj sa, lebo Ježiš čaká na to, aby za Tebou išiel a Ťa pozdvihol.

Ešte nie sme na konci cesty. Zmena totiž nie je vôbec jednoduchá, ale stojí to za to! Verte mi. Túto zmenu zažilo mnoho mnoho ľudí. Aj ja, aj Nick Vujicic – oplatí sa pozrieť video!!! (http://www.youtube.com/watch?v=AW579icDRSA). Si na rade. Len sa neboj.

E.

pondelok 22. marca 2010

Zmeny...

Zmeny...

Zmena je zásah do životnej stability.

2 Kronická 17:12: „Tak Jóšáfát mocnel a dosahoval vrchol.

Hej, zmena je naozaj možná. Musím však priznať, že niekedy menej, niekedy viac... je zložitá.

Veci naozaj nie sú až tak jednoduché. Sme ľudia, ktorí sa potrebujeme na niečo fixovať. Potrebujeme mať nejaké stabilné prvky v živote. V dvoch rovinách. Prvá rovina je stabilita základu a druhá stabilita foriem, konkrétneho správania. Ak hovoríme o zmene v našich životoch, tak spravidla myslíme na zmenu tej druhej roviny. Je logické, že ak chceme niečo meniť, budú to formy, správanie.

Problém je, že keď majú prichádzať do Tvojho a môjho života zmeny, keby si sa mal sám meniť, keby si mal meniť svoje postoje, tak to znamená, že strácaš základ. Vieš, ja tu nehovorím o zmene účesu, alebo zmene farieb oblečenia. Hovorím o zmene správania a foriem... Ak sa meníš a strácaš základ na ktorom si stál, čo Ti vlastne ostane? Čo urobíš, ak stratíš nervy? - vrátiš sa späť. Čo urobíš, ak sa zraníš? - vrátiš sa späť. Čo urobíš, keď príde pokušenie (sexuálne, alebo, že chceš niekým manipulovať? = nie je medzi nimi rozdiel...) ? - vrátiš sa späť. Čo urobíš, keď Ti ochorie alebo zomrie niekto blízky? - vrátiš sa späť.

Vždy sa vraciame späť k svojmu základu. Ku základu vnútornému a ku základu v správaní (formách).

Z toho dôvodu, to nie je vôbec jednoduché. Stále ale platí, že zmena možná je. Verím tomu, musím tomu veriť. Ak by to nebola pravda, tak zomrieme ako zadubenci, totálni slabosi a hlupáci. Mimochodom, žiaľ, videl som a vidím príliš veľa takýchto ľudí.

Možno myslím na Teba, možno na seba, možno na svojho suseda. To vôbec nie je podstatné. Podstatné je, či tú zmenu chceš, lebo vieš, že ju potrebuješ. Zatiaľ...

E.

streda 10. marca 2010

Kvalitné zmeny

Kvalitné zmeny

Zmena je možná aj u Teba!

2 Kronická 17:12: „Tak Jóšáfát mocnel a dosahoval vrchol.

Pre zmenu, niečo zo Starého Zákona.

Zdá sa Ti, že sú v Tvojom živote veci, ktoré Ťa valcujú? Zdá sa Ti, že čelíš „obrom“, s ktorými si nevieš poradiť? Zdá sa Ti, že si chcel (a chceš) žiť trochu ináč, ale akosi nemáš síl ku zmenám? Howard Hendricks z Dallaského Teologického Seminára raz povedal: „Nikdy som nestretol kresťana, ktorý plánoval žiť priemerný život, ale stretol som plno priemerných kresťanov.“ Kľudne si jeho citát aplikuj na svoj život ako celok. Mohlo by to vyzerať takto: „Nikdy som neplánoval žiť priemerný, alebo podpriemerný život. Žiaľ, ak sa na seba pozriem, tak som prvý, kto tak žije...“

Že to pasuje k Tebe? Ku mne tiež.

Len zopár info o tom čomu čelil novonastúpený Júdsky kráľ Jóšafat (vládol v Júdsku v r.873-849 pred n.l.):
  • stále vojenské útoky na Júdsko; mnoho prehier a strát na ľudských životoch; slabé vojsko; rozbitý vzťah s ich bratskou susednou krajinou (Sever.Izraelom); obrovské modlárstvo – aj keď to boli Izraeliti, prijali množstvo iných bohov, mýtov, okultizmu, astrológie, povier od ktorých očakávali praktickú pomoc (aj v „kresťanstve“ sa to všetko objavuje); vôbec nepoznali Božie Slovo; vôbec nepoznali právne Zákony...

Čo myslíte, takto mal vyzerať Boží ľud? Takto mal vyzerať Izrael? Kráľ Dávid sa musel v hrobe obracať, keď to videl! Ak sa pozriete na svoje životy, čo myslíte, vyzerajú tak, ako by mali? Myslíte, že nie celkom? Ok.

Pozrime sa na to, čo všetko kráľ Jošafat vykonal. Detaily vynechám...:
  • vojensky posilnil Júdsko; nasadil stabilné a stále vojenské posádky; vytvoril silné spojenectvo so Sev.Izraelom; takmer úplne zničil vplyv okolitých pohanských modiel; zaviedol vyučovanie Božích štandardov života; vytvoril stabilný právny systém; vytvoril odvolací súd.
Neostáva mi priestor, aby som popísal, odkiaľ mal Jošafat silu, aby vykonal tie zmeny. Urobím tak v nasledujúcich raňajkách. To však, čo je pre Teba najdôležitejšie dnes, je: Zmena je možná! Môžeš žiť život lepšie, ako len podpriemerne. Môžeš žiť život oveľa lepšie, ako by si si vedel predstaviť. Zmena je možná aj u Teba!

E.