piatok 28. júna 2013

Impulz | Ervin Mittelmann | Je Boh medzi nami?
Ak by mal niekto z vás záujem o detailnejšie informácie o našej službe - práci na novej komunite evanjelia v Košiciach, napíšte mi na e-mail: mozaikakosice@gmail.com . Môžem vám potom posielať aj pravidelné info.

štvrtok 20. júna 2013

Hľadajú sa Superhrdinovia!

Tento článok som preložil zo štyroch dôvodov. Prvý je ten, že dnes je premiéra filmu „Superman – Muž z Ocele“ v Slovenských kinách. Už tradične má tento formát filmov obrovský úspech u divákov. Druhý je ten, že 16.júna bol sviatok, deň otcov. Tretí je ten, že potrebujeme otvoriť oči a pozrieť sa okolo seba triezvymi očami. K tomu, aby sa niečo (čokoľvek) zmenilo, potrebujeme vidieť realitu. Článok je síce z prostredia USA, ale na Slovensku na tom nie sme o nič lepšie. Práve naopak. Situácia je zlá aj v USA, aj v EU a aj u nás. Rozdiel je však v tom, že v USA je veľmi veľa skupín, ktoré veľmi aktívne pracujú na náprave stavu. U nás je to pár „fanatikov“, ktorí sú hneď zosmiešnení, že aj tak sa nič nedá zmeniť. Štvrtý dôvod je ten, že som otec a som presvedčený, že práve otec je zodpovedný za všetko. Otec je zodpovedný za zdravú rodinu a spoločnosť. Otec je zodpovedný za demoralizované a hnijúce prostredie, ktorým sme obklopení a v ktorom státisíce z vás na Slovensku žije.

Otcovia. Nie je na svete lepšie poslanie a česť, ako byť manželom a otcom. Že je to ťažké? Samozrejme. Ale ťažké je aj to, keď robíte dlhy alebo chlastáte, pretože ste magori. Ja si chcem vybrať to dobré ťažké.

Otcovia. Spoločnosť, ženy, deti vám prestávajú dôverovať. Stále je ale šanca vstať, oprášiť sa a ísť. S jazvami, ale ísť. Toto je česť. Toto je otec s veľkým O.

Otcovia. Ideme v tom spolu. Buďme superhrdinovia.

E.

p.s.: Manuál pre ženy. Prosím vás vo všetkej úcte. Nepreposielajte túto správu svojim mužom. Vy ich neprerobíte. Zabudnite už na to. Dovoľte, aby my, otcovia sme menili vašich mužov. Dovoľte nám robiť svoj biznis.
Hľadajú sa Superhrdinovia!

Už je tu, nový film Superman, Muž z ocele.

Úspech filmov o superhrdinoch je úžasný: Spiderman, Batman, Ironman... zoznam sa rozširuje. Superman vždy prekonal ostatných, keďže je, podľa starej TV show "rýchlejší ako letiaca guľka, silnejší o lokomotíva, jedným skokom preskočí vysoké budovy," (k tomu sršiaci oheň z očí).

Spomeňte si na slová, "Pozri! Hore na oblohe. To je vták. To je lietadlo. To je Superman!" Samozrejme, problémom je, že Superman je fikcia.

Ale aj v reálnom živote existuje "Superman". Jeho meno je otec.

Nie iba hocijaký otec. Hovorím o otcovi, ktorý zostáva v manželstve so svojou manželkou a vychováva deti k nasledovaniu Boha a je zodpovedný. Otec, ktorý je modelom zbožnosti a lídrom vo svojom dome. Ten je, pre mňa, Supermanom.

No, boli časy, kedy sa takéto správanie očakávalo. Teraz však, v prevrátenej kultúre, otcov veľmi nenachádzame (voľný preklad tejto vety). Ako povedal jeden expert, "Sme v nebezpečenstve, že sa staneme bezotcovskou spoločnosťou." A práve tento jeden fakt spôsobuje najväčšiu sociálnu chorobu v dnešnej Amerike.

V roku 1960 žilo v jedno-rodičovskej rodine menej než 6 miliónov detí. Dnes ich je 22 miliónov. (Na Slovensku rozvodovosť veselo presiahla 50%. Detí narodených mimo manželstva je cez 30% - jedna tretina. Tieto údaje pochádzajú z roku 2004, dnes sú tie percentá o niečo vyššie. Domácností vedené jedným rodičom, matkou, je okolo 200 tisíc.)

Pouvažuj nad týmito alarmujúcimi štatistikami:
 • Deti bez otcov majú o 100 až 200% viac emocionálnych a behaviorálnych problémov (so správaním).
 • Deti z rodín bez otcov sú o 68% viac náchylné k použitiu drog alebo alkoholu, častejšie sa stávajú sexuálne aktívni v detskom veku, a sú tri krát viac náchylní spáchať kriminálny čin.
 • 63% tínedžerov, ktorí spáchajú samovraždu, žijú v rodinách bez otcov.
 • 71% mladých, ktorí nedokončia strednú školu vyrastajú bez otcov.
 • 90% bezdomovcov a detí, ktoré utiekli z domu pochádzajú z bez-otcovských rodín.
 • 85% z mladých, ktorí sedia vo väzení vyrástli bez otca.
 • Synovia bez otcov sú o 300% viac náchylní stať sa „klientami“ štátnych ústavov pre mladistvých delikventov.
 • Dcéry bez otcov majú 92% rozvodovosť.
 • Synom bez otcov zlyhajú manželstvá o 35% viac.
 • Dcéry bez otcov sa o 53% viac vydávajú vo veku tínedžeriek, o 111% viac sú matkami v tínedžerskom veku, a o 164% viac sa stávajú matkami nemanželských detí.
 • 80% tínedžerov, pacientov psychiatrických ústavov, vyrastajú v rodine bez otcov.

James Merritt povedal, „Najohrozenejšie druhy živočíchov v Amerike nie sú Puštík karibský mexický (druh sovy) alebo Percina tanasi (druh ryby), ale zodpovedný otec.“

Takže preto som povedal, že otcovia, ktorí sú tu, sú ako superhrdinovia!

Ak si muž, ktorý dnes stojíš pri svojej manželke a deťoch, môžem v mene vďačnej krajiny povedať, ďakujem ti! Tu vidím nádej do budúcnosti.


streda 5. júna 2013

Keď musíš, čo nemusíš a keď nemusíš, čo musíš...

Geniálny príbeh... Príbeh o stretnutí Ježiša so samaritánskou ženou. 4-tá kapitola Jánovho evanjelia. Tento príbeh je veľmi teologický, ale aj veľmi misijný. Príbeh je ale aj bohatý. Tu napíšem iba malý impulz...

Ešte iba na začiatku služby Ježiš „musel ísť cez Samáriu...“ (verš 4).

Prečo Ježiš niečo musel? Prečo musel ísť cez Samáriu, keď všetci ostatní, normálni židia Samáriu obchádzali? Každý dobrý žid obchádzal Samáriu 50 kilometrovou obchádzkou. Židia mali pocit, že Samáriu „musia obísť“. Tu vidíme Ježiša, ktorý „musí“ ísť do...

Ježiš „musí“ pre nič iné, len preto, lebo pozná Otca a je mu poslušný. Ježiš presne vie, čo a aká je Božia láska. Božia láska je taká, že posiela svojho jediného, milovaného, svätého syna, vládcu nebies, aby prišiel medzi ľudí, ktorí ho nakoniec aj tak zabijú. Božia láska a naša beznádejnosť spôsobili, že Boh „musel“ poslať svojho syna... Božia láska a naša beznádejnosť spôsobili, že Ježiš „musel“ ísť cez Samáriu a potom aj na kríž. Nič iné, iba pokračovanie Božej lásky a vzťah s Ježišom spôsobí, že „musíš“ robiť, čo vlastne ostatní nemusia.

Máš pred sebou leto. Aj keď máš pocit, že si total free, nejak sa rozhodnúť „musíš“. Musíš sa rozhodnúť, či budeš leto stráviť s videohrami alebo pri filmoch. Alebo sa musíš rozhodnúť, či leto, svoj najlepší čas, investuješ do ďalších ľudí. Je dobré si oddýchnuť, vyšaliť sa. Je ale ešte lepšie ísť na miesta, kde chce ísť Ježiš s tebou. Je lepšie v akcii spoznávať Božiu moc. Je lepšie zakúsiť v službe Božiu lásku a starostlivosť.

Musíš sa rozhodnúť, či v septembri nastúpiš do školy ako lepší Ježišov učeník, alebo ako skysnutá buchta.


E.