piatok 10. decembra 2010

Ježiš, fakt cítiš to čo ja?

Ježiš sa znížil k človekovi, aby sám niesol ľudské čierne diery.

Izajáš 53:3-7: „Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si ukrývali tvár, opovrhnutý, a my sme si ho nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme zblúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a on sa nechal ponižovať, neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie; neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom.“

Máš niekedy otázky, prečo pri Tebe niekto nie je a dokonca keď to práve veľmi potrebuješ? Máš bolesť a nikto s Tebou. Máš trápenie a nikto pri Tebe. Máš starosti a nikto o Teba nezakopne. Znášaš rôzne bremená života a iní len kývnu plecom... „taký je život“. Iste to tak nie je vždy, ale žiaľ niekedy je to častejšie, ako by sme chceli. Iná vec je, že fakt sú niektoré veci, ktoré musíš sám niesť a iní Ti v tom naozaj nemôžu pomôcť. Napríklad, ak si sám chorý, tak to nikto za Teba neprevezme. Máš hriechy, určité čierne diery v srdci, ktoré pohlcujú radosť z Tvojho života a tiež zisťuješ, že prítomnosť iných Ťa síce poteší, ale nerieši problémy.

Práve v tomto je Boh Ježiš veľmi výnimočný. V podstate nemá dvojníka, páru, podobného nikoho na svete. Len si predstav, že zostúpil z nebeského trónu. Boh, cez ktorého bolo všetko stvorené. To, že zostúpil na túto zem, ako krehké dieťa je jedna vec. Ale čo urobil? (viem, že sa to celé zdá byť filozofické, ale prosím, skús sa trochu sústrediť na to, čo teraz napíšem, lebo toto je z celého kresťanstva asi to najdôležitejšie) Boh prišiel, aby bol viac, ako pri Tebe. Boh zostúpil do Tvojho sveta, aby bol viac, ako s Tebou. Viac, ako Tvoj pomocník. Viac, ako podporovateľ. Viac, ako sila k životu. Viac, ako učiteľ života. Ešte by som mohol veľa menovať a všetko toto platí, ale Ježiš je viac!

Ježiš prišiel, aby žil Tvoj život. Aby niesol Tvoje bolesti, Tvoje choroby, Tvoje pády, Tvoje čierne diery srdca, Tvoje trápenia. Neprišiel len, aby bol pri Tebe, ale aby žil Tvoj život. Prišiel sa s Tebou naplno stotožniť. Znamená to, že ak Ty trpíš, Ježiš trpí s Tebou. Ak si Ty chorý, Ježiš trpí túto chorobu s Tebou. Nie je vedľa Teba, je v Tebe a Ty v Ňom. Ak Ty hrešíš a zraňuješ seba, svojich blízkych, tak toto všetko sa deje aj Ježišovi. Všetko, absolútne všetko, čo žiješ a kde dostávaš rany – tie rany sa objavujú na Ježišovom tele!

Ježiš prišiel, aby žil Tvoj život. Ak máš trochu času, skús ešte raz prečítať biblický text hore. Na ďalších raňajkách budem hovoriť, prečo to je dôležité vnímať a aký má táto realita vplyv.

E.


Ak by mal niekto z vás záujem o detailnejšie informácie o našej službe - práci na novej komunite evanjelia v Košiciach, napíšte mi na e-mail: mozaikakosice@gmail.com . Môžem vám potom posielať aj pravidelné info.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára