piatok 25. februára 2011

Božia show


Boh chce a zjavuje svoju slávu. Nezastaví sa, kým to nedosiahne. Môžeš byť toho súčasťou.

Kolosanom 1:15a: „On je obraz neviditeľného Boha..."

Viackrát som sa prichytil, že hovorím o svojich deťoch príhody, príbehy, zážitky. Robím to strašne rád. Niekomu sa to páči a rád ich počúva a niekomu nie. Zistil som, že to je normálne. Plno ľudí po narodení svojej dcérky či synčeka do niekoľkých dní dá jeho fotky na Facebook. Je to normálne a krásne. Vyjadruje tým hrdosť, radosť a šťastie svojej duše. Nech celý svet vidí, na čo som hrdý, čo je mojou radostnou, nedeliteľnou súčasťou môjho života!

V Biblii, v evanjeliách je plno prípadov, kedy Ježiš niekoho uzdravil. Normálne, fyzicky im vrátil zrak, sluch, vyhnal z nich démonov či postavil na nohy. Toto je zvláštne, ale takmer vždy sa po takomto zázraku objavuje niečo zaujímavé. Títo ľudia a očitý svedkovia takýchto činov ostanú úplne omráčení. Jednak preto, lebo doteraz nič také nevideli. To, čo ich však plno plno krát úplne premohlo bolo to, že videli, ako sa v tomto uzdravení, či zázraku na chvíľu veľmi viditeľne, evidentne spojilo nebo so zemou. Boh sa dotkol zeme. Boh sa dotkol konkrétneho života, konkrétneho človeka, čím navždy zmenil jeho životný údel.

Boh sa veľmi evidentne dotkol zeme. Ale urobil aj oveľa viac. On sa zeme nielen dotkol, ale 33 rokov po nej chodil. Boží Syn, Božia podoba, Boží obraz a obsah Boha boli medzi nami!

Boh sa chcel a chce ukázať. Boh chce ukázať aký On je. Boh cez svojho Syna chce ukázať svetu, čo znamená a ako vyzerá Božia láska, Božia moc a Božia múdrosť. Boh sa chce ukázať a naplňovať celú zem svojou slávou. Skočil som hneď k celému svetu... ale začína pri konkrétnom človeku. Pre Tebe a pri mne.

Boh, Pán Ježiš, chce ukázať v Tvojom a mojom živote, ako len On vie milovať, aký je On mocný, aký je On múdry, akou je On nádejou a vášňou.

Neviditeľný Boh sa stal viditeľným. Aby svet poznal Jeho slávu. A bude to robiť... s Tebou, či bez Teba. Nemusíme však kráčať okolo, môžeme byť toho súčasťou, no nepredbiehajme, bude to témou nasledujúcich niekoľkých „raňajok“.

E.

streda 2. februára 2011

Lekcia od démonov

Ježiša zaujímajú tí, ktorí vedia Ježiša a život milovať. Ježiša zaujímajú ľudia, Ty a ja.

Marek 3:11-12: „Keď ho zbadali nečistí duchovia, padali pred ním a kričali: Ty si Syn Boží! On im však prísne prikázal, aby ho neprezrádzali.“

Veľmi zvláštny prípad, kedy sa stretávajú dve duchovné mocnosti. Je evidentne jasné, kto tu velí. Kdekoľvek Ježiš vkročil, tma, beznádej, otroctvo duší a tiel sa rozprašovali, ako keď zasvieti silné svetlo medzi šváby. Čo je zvláštne na udalosti o ktorej hovorím je práve to, že tí, ktorí nie sú zaujímaví, vedia, kto je Pánom, ale tí, ktorí sú dôležití, to nevedia. Démoni sa pred Ježišom skláňali na kolená, ale človek, ktorý je presvedčený, že je „intelidžo“ sa pred Ježišom skláňa strašne ťažko... Žeby nás démoni mali učiť, ako skloniť svoje životy pred Bohom Ježišom? Žiaľ, áno.

Ježiš, ale zakázal démonom, aby hovorili, kto je tu Pánom. Pánom nad celým duchovným a fyzickým svetom. Zakázal im to preto, lebo nie sú zaujímaví. Som stále fascinovaný tým, ako sú ľudia očarovávaní duchovnými bytosťami. Či „bielimi“ či „čiernymi“. Myslím si, že ak by som ponúkol brožúrku o „dobrých, zlých duchoch... ako narábať s démonmi...“ alebo čokoľvek podobné a keby som spolu s ňou ponúkol aj brožúrku o Ježišovi, tak by si väčšina z vás vybrala to prvé.

Ježiš je už akože - nudný. Jeho už 2000 rokov akože - poznáme. Ale potom, ako je možné, že sa Ježišovi démoni klaňajú, ale ľudia nie? Démonom totiž netreba vysvetľovať, kto Ježiš naozaj je. Boja sa ho tak, ako šváby svetla, lebo vedia, kto je. My sa Ježiša nebojíme, málo si ho vážime a ešte menej sa mu svojimi životmi klaniame. My nevieme, kto On naozaj je. My Ho naozaj – nepoznáme.

To, že sa démoni klaňajú pred Ježišom nie je pre neho absolútne zaujímavé. To je jasná vec a vôbec sa tým Ježiš nemieni zaoberať. Duchovný boj je jasne vyhratý. Ježiš však chce, aby uznávali Jeho dobrotu, milosť, Božstvo a silu ľudia. Ty a ja Ježiša zaujímame. Ty a ja pre Ježiša zaujímaví sme. Ježiš prišiel, aby naplnil svojou láskou, milosťou, odpustením hriechov a víziou Tvoj život. Rozdiel medzi tým, ako sa klaňajú duchovné mocnosti pred Ježišom je, že oni to robia nedobrovoľne.

Od nás Ježiš chce dobrovoľné odovzdanie sa. Ježiš chce, aby si úprimne hľadal pravdu, lásku, požehnanie a život v Božej sláve. Ježiš prišiel ponúknuť drahú slobodu. Slobodu, ktorú si kúpiť nevieš. Môžeš ju len získať. Tým, že budeš spoznávať, kto Ježiš je a budeš sa celým svojim životom pred Ním skláňať.

E.