pondelok 24. februára 2014

Ženy v cirkvi...

Jozua 1:5-9: „...Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom... Buď silný a odvážny, lebo ty rozdelíš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne sľúbil dať ich otcom. Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neodboč od neho ani napravo, ani naľavo, aby si si rozumne počínal vo všetkom, čo podnikneš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané,... Prikázal som ti predsa: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.

V kresťanskom, teologickom, civilnom alebo manželskom živote rastiem. No pri otázke úloh a kariéry ženy v cirkvi, strácam niť. Mám v nej zmätok. Už dávno som sa z mnohých dôvodov rozhodol, že sa budem vyjadrovať iba k mužom. Ja to vidím tak, že akékoľvek nejasnosti v tejto oblasti je problém hlavne mužov.

Nemôžu nám uniknúť dve veci. Prvou je, že ženy už sú vplyvné. Veľmi sa o tom nehovorí, ale ich vplyv je všade. Ako pri manželskom sľube: „V dobrom i zlom...“ Typicky ženskými vlastnosťami sú: emotívnosť, mnohovravnosť, starostlivosť, všeinformovanosť, citlivosť, „lepší“ outfit, túžba mať veci pod kontrolou, pokojné melódie, nežnosť, trpezlivosť, cit pre detaily, praktickosť, jemná estetika, jemné vyjadrovanie a iné. Ak sa úprimne a čestne pozrieme na fungovanie cirkví, či chceme, či nie, musíme skonštatovať, že nesú typicky ženské rysy.

Druhou vecou je, že vplyv mužov a mužských vlastností v našich zboroch brutálne ubúda. Skúsim hodiť zopár typicky mužských vlastností: rozhodnosť, jednoznačnosť, odvaha, sila, dobrodružnosť, riskovanie, skúšanie nových vecí, bojovnosť, snívanie, odvaha, hravosť, v estetike určitá temnosť, hrubšie (nemusí to znamenať vulgárne) vyjadrovanie, zodpovednosť... Že to do cirkvi veľmi nepatrí? Viem, žiaľ.


Skúšam si predstaviť pred sebou Jozueho. Neviem si ho predstaviť inak, ako Russella Crowea v úlohe Gladiátora či Geralda Butlera ako bojovníka zo Sparty. Dosť necirkevné, viem. Smrdeli, boli špinaví, mäsiareň... No pri biblických mužoch tú chrbtovú kosť a odvahu ešte vidieť.

Pre niekoho je možno radosť vidieť ženy vo vedúcich miestach cirkvi. Moja myseľ sa však pýta, prečo tam nie sú muži? Viete, ja by som naozaj chcel, aby môjho syna viedli pevní a silní mužskí lídri. Aby vedel od koho sa učiť. Chcel by som mať raz rozhodného, charakterného, milujúceho, ale aj odvážneho zaťa, ktorý nepustí do gatí pri každej prekážke... Kde ich však nájdem? Neviem.

E.

Ak by mal niekto z vás záujem o detailnejšie informácie o našej službe - práci na novej komunite evanjelia v Košiciach, napíšte mi na e-mail: mozaikakosice@gmail.com . Môžem vám potom posielať aj pravidelné info.

Čekin, Hermanovce nad Topľou

...nastupuje Radka, nastupuje Isabel, nastupuje Adam. GPS zapnuté, smer Hermanovce nad Topľou. Je sobota 16:30. Hermanovčania zorganizovali misijné popoludnie v kultúrnom dome s názvom Čekin. Pozvali ma, aby som im kázal Božie Slovo. Chcel som využiť možnosť a vzal som so sebou aj nejakých dorastencov. Veď to robia pre mladých. Cestovanie autom mám rád. Po ceste sme sa mohli rozprávať a srandovať a cesta ubehla veľmi rýchlo. Svojich mladých pasažierov som pripravil na to, že tam bude možno 30-40 ľudí. Vedel som o tom, že Hermanovská CB mládež pozve aj evanjelickú, takže ten počet mohol približne sedieť. Tému som si vybral sám: „Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi“ (Jozua 24:15).

Hovoril som o tom, aké je dôležité mať v centre života tri vzťahy. 1.Môj vzťah k Bohu. 2.Môj vzťah ku svojej existujúcej a budúcej rodine. 3.Vzťah k Bohu so svojou rodinou. Môžem to nazvať aj ako „pozemská svätá trojica“. No a čo znamená praktický vzťah s Bohom? „...budeme slúžiť Hospodinovi.“ Uhádli ste. Vzťah s Bohom nie je pasívne sedieť a počúvať (v lepšom prípade) kázne. Vzťah s Bohom nie je sedieť doma na zadku a rozkazovať svojim blízkym, čo majú robiť. Vzťah s Bohom neznamená ani pomodliť sa. Vzťah s Bohom je o aktívnom živote s Bohom, o službe Bohu, o aktívnej životnej Bohoslužbe. Kto takto premýšľa, musí sa modliť a musí čítať a počúvať Slovo. Myšlienka by sa dala zhrnúť aj takto: Evanjelium Ježiša Krista nás mení na služobníkov od svojich najbližších. Jozua sa v službe Bohu nespoliehal na svoju slávnu duchovnú minulosť. Jozua sa ani nevyhováral, že mu niekto v minulosti ublížil. Pre mňa osobne bolo nesmiernym objavom to, že tento 110 ročný dedko žil s obrovskou víziou živého Boha s tým, že on sa dnes rozhoduje byť Jeho služobníkom. On vierou videl Boha, ktorého sa oplatí uctievať životným nasledovaním. 110 ročný dedko a žije s upreným pohľadom do budúcnosti. Nesmierna výzva pre všetkých. Od mladých ľudí až k starcom. 

Keď sme tam dorazili, zarazili ma dve prekvapenia. Prekvapenie prvé bolo, že sme sa (aj domáci) riadne zmýlili v počte. Neprišlo 40, ale asi 140 mladých ľudí. Na 3-4 dedinky slušný počet, čo poviete? Druhé prekvapenie bolo, že celý čas bežala modlitebná reťaz. Pred programom, ale aj počas celého programu. Mladí sa modlili v dvoch tímoch. Aj tak si môžeme predstaviť kresťanskú zapálenosť. Keď už niekto horí... tak nech sa modlí :) 

Na konci programu sme mali kopec rozhovorov. Košickí dorastenci hrali ping pong. Isabel vyhrala prvú cenu v skupinovej súťaži. Ja som medzitým zbehol na pokec ku kazateľovi Prištiakovi. No čo Vám budem hovoriť...


Bol to pekný a požehnaný večer s mladými.

E.


Ak by mal niekto z vás záujem o detailnejšie informácie o našej službe - práci na novej komunite evanjelia v Košiciach, napíšte mi na e-mail: mozaikakosice@gmail.com . Môžem vám potom posielať aj pravidelné info.