streda 24. júla 2013

Impulz | Ervin Mittelmann | Ako získať život?

Ako získať život?


Ak by mal niekto z vás záujem o detailnejšie informácie o našej službe - práci na novej komunite evanjelia v Košiciach, napíšte mi na e-mail: mozaikakosice@gmail.com . Môžem vám potom posielať aj pravidelné info.

piatok 5. júla 2013

Už rok znovu Košičania...

Aj keď tento blog nie je určený na moju osobnú prezentáciu, teraz to trochu poruším. Ktorí ma poznáte, tak sa o mne niečo viac dozviete. Ktorí ma nepoznáte, tak čaute, volám sa Ervin a niečo sa o mne dozviete. Prajem vám pekný deň.
Už rok sme znovu Košičania. Je neuveriteľné, ako ten čas letí. Mám pocit, že iba pred mesiacom sme sa prisťahovali. Je to ale inak. Keď sa pozerám dozadu, kladiem si otázky: Využil som ten čas plodne? Čo všetko som z Božej milosti vykonal? Čo všetko som z vlastnej neschopnosti neurobil?

Jedna vec je najdôležitejšia. Pozrieť sa optikou Božej práce. Pozrieť sa dozadu pohľadom upreným na to, čo Boh so mnou, vo mne, s našou rodinou a v našej rodine urobil. Tu vidím veľa Božích impulzov a to ma napĺňa chválou, úctou a rešpektom voči Božím cestám. Čo teda Boh robil?

Minulú nedeľu (30.6.) bol v Prešove zvolený druhý kazateľ. Vedľa (a spolu) s kazateľom Martinom Jurčom bude slúžiť aj kazateľ, predtým v Trenčíne, Ľudo Fekete. Spomínam to preto, lebo zhruba pred štyrmi mesiacmi sme s manželkou stáli pred otázkou, či ja príjmem pozvanie prešovského zboru na toto miesto. Po vyše 8-mesačnej kazateľskej službe v Prešove som vedel, že je to krásny zbor a takéto ponuky sa neodmietajú. Nie je to zbor bez chýb, ale kráča smelo, s Božím slovom, poslušnosťou a víziou dopredu. Povedať tejto ponuke NIE ma stálo nie málo modlitieb a prosieb o múdrosť. Pýtali sme sa Boha, čo je to, do čoho nás On sám volá. Kde nás chce mať? Kým sa máme stať? Celé rozhodovanie bolo ťažké, pretože to bol náš druhý „odchod“ v priebehu jedného roka. Otázky však ostali.

V životných otázkach som zodpovedný hlavne za dve veci. Najprv ma Boh ustanovil, aby som bol manželom, otcom a duchovným správcom svojej rodiny. Ako muž a otec mám povinnosť zabezpečiť stabilitu rodiny. Za posledné 3 roky sme prešli mnohými a naozaj ťažkými turbulenciami. Bola to neštandardná Božia škola. Teraz však potrebujeme stabilné domáce rodinné zázemie. Preto chceme ostať doma, v Košiciach.

Mojou druhou zodpovednosťou je pozorne hľadieť na to, čo Boh robí v našom okolí a do čoho ma ako muža, zodpovedného za šírenie Božieho kráľovstva, volá. Sú to dve oddelené jednotky. Prvou je: Čo Boh robí v okolnostiach? Druhá je: K čomu ma Boh pripravuje vnútorne? Mysľou, smerovaním, charakterom, silou... Aj v tomto vidíme, že Boh nás chce mať v Košiciach.

Celá vzácna Božia škola počas môjho 15-ročného života s Ježišom, ma vyprofilovala ako človeka, ktorý má rád Písmo a teológiu. Veľmi sa teším z toho, že to, ako som doteraz Boha cez Bibliu a teológiu spoznal, je iba začiatok. Tie najlepšie veci sú pred nami. Druhou podstatnou oblasťou je život medzi a s ľuďmi, ktorí ešte nepoznajú život s Ježišom. Apoštol Pavol bol výnimočný tým, že bol z Božej milosti najlepším teológom (okrem Ježiša) a zároveň bol najlepším misionárom (tiež okrem Ježiša). Keď sa pozrieme ešte viac späť, tak vlastne iba porozumel a žil to, ako videl Boha (Ježiša) vteleného na zemi. Boh moje srdce dlhodobo a dobre formuje smerom od Písma k ľuďom bez Ježiša. Prečo? Aby som z Božej milosti robil to, čo je Božou misiou: „Zhromažďovať ľudí okolo živého Ježiša.“

Je to v podstate nič iné, ako žiť aktívny život medzi nie-kresťanmi a cez Božie slovo ich spojiť s tým, Kto hovorí... V našom meste žije viac ako 240 tisíc obyvateľov. Na sídlisku Terasa, viac ako 40 tisíc. Na Luníku 7, kde bývam, okolo 4700. Drvivá väčšina nevie, kto je Ježiš a ako Ježiš chce a môže meniť ich životy.

Kým týchto 4700 obyvateľov nebude mať možnosť patriť do spoločenstva, kde ich Ježiš môže meniť na svoj obraz, dovtedy je úplne jasné, čo budeme robiť. Ak sa toto z Božej milosti uskutoční, tak máme ďalších 48 miest v Košiciach, ktoré sú otvorené... (240 tisíc delené 5000. Teda, ak by sme videli potrebu mať „Spoločenstvo okolo Ježiša“ na každých 5000 obyvateľov.) Košice potrebujú spoločenstvá, ktoré zhromažďujú „ešte nie veriacich“ okolo Ježiša. Košice potrebujú spoločenstvá, ktoré pochopili Ježišovu misiu: „...chodiac, čiňte mi učeníkov...“

Nech je Boh milostivý nad naším mestom.


E.


Ak by mal niekto z vás záujem o detailnejšie informácie o našej službe - práci na novej komunite evanjelia v Košiciach, napíšte mi na e-mail: mozaikakosice@gmail.com . Môžem vám potom posielať aj pravidelné info.