pondelok 24. februára 2014

Ženy v cirkvi...

Jozua 1:5-9: „...Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom... Buď silný a odvážny, lebo ty rozdelíš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne sľúbil dať ich otcom. Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neodboč od neho ani napravo, ani naľavo, aby si si rozumne počínal vo všetkom, čo podnikneš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané,... Prikázal som ti predsa: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.

V kresťanskom, teologickom, civilnom alebo manželskom živote rastiem. No pri otázke úloh a kariéry ženy v cirkvi, strácam niť. Mám v nej zmätok. Už dávno som sa z mnohých dôvodov rozhodol, že sa budem vyjadrovať iba k mužom. Ja to vidím tak, že akékoľvek nejasnosti v tejto oblasti je problém hlavne mužov.

Nemôžu nám uniknúť dve veci. Prvou je, že ženy už sú vplyvné. Veľmi sa o tom nehovorí, ale ich vplyv je všade. Ako pri manželskom sľube: „V dobrom i zlom...“ Typicky ženskými vlastnosťami sú: emotívnosť, mnohovravnosť, starostlivosť, všeinformovanosť, citlivosť, „lepší“ outfit, túžba mať veci pod kontrolou, pokojné melódie, nežnosť, trpezlivosť, cit pre detaily, praktickosť, jemná estetika, jemné vyjadrovanie a iné. Ak sa úprimne a čestne pozrieme na fungovanie cirkví, či chceme, či nie, musíme skonštatovať, že nesú typicky ženské rysy.

Druhou vecou je, že vplyv mužov a mužských vlastností v našich zboroch brutálne ubúda. Skúsim hodiť zopár typicky mužských vlastností: rozhodnosť, jednoznačnosť, odvaha, sila, dobrodružnosť, riskovanie, skúšanie nových vecí, bojovnosť, snívanie, odvaha, hravosť, v estetike určitá temnosť, hrubšie (nemusí to znamenať vulgárne) vyjadrovanie, zodpovednosť... Že to do cirkvi veľmi nepatrí? Viem, žiaľ.


Skúšam si predstaviť pred sebou Jozueho. Neviem si ho predstaviť inak, ako Russella Crowea v úlohe Gladiátora či Geralda Butlera ako bojovníka zo Sparty. Dosť necirkevné, viem. Smrdeli, boli špinaví, mäsiareň... No pri biblických mužoch tú chrbtovú kosť a odvahu ešte vidieť.

Pre niekoho je možno radosť vidieť ženy vo vedúcich miestach cirkvi. Moja myseľ sa však pýta, prečo tam nie sú muži? Viete, ja by som naozaj chcel, aby môjho syna viedli pevní a silní mužskí lídri. Aby vedel od koho sa učiť. Chcel by som mať raz rozhodného, charakterného, milujúceho, ale aj odvážneho zaťa, ktorý nepustí do gatí pri každej prekážke... Kde ich však nájdem? Neviem.

E.

Ak by mal niekto z vás záujem o detailnejšie informácie o našej službe - práci na novej komunite evanjelia v Košiciach, napíšte mi na e-mail: mozaikakosice@gmail.com . Môžem vám potom posielať aj pravidelné info.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára