pondelok 24. februára 2014

Čekin, Hermanovce nad Topľou

...nastupuje Radka, nastupuje Isabel, nastupuje Adam. GPS zapnuté, smer Hermanovce nad Topľou. Je sobota 16:30. Hermanovčania zorganizovali misijné popoludnie v kultúrnom dome s názvom Čekin. Pozvali ma, aby som im kázal Božie Slovo. Chcel som využiť možnosť a vzal som so sebou aj nejakých dorastencov. Veď to robia pre mladých. Cestovanie autom mám rád. Po ceste sme sa mohli rozprávať a srandovať a cesta ubehla veľmi rýchlo. Svojich mladých pasažierov som pripravil na to, že tam bude možno 30-40 ľudí. Vedel som o tom, že Hermanovská CB mládež pozve aj evanjelickú, takže ten počet mohol približne sedieť. Tému som si vybral sám: „Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi“ (Jozua 24:15).

Hovoril som o tom, aké je dôležité mať v centre života tri vzťahy. 1.Môj vzťah k Bohu. 2.Môj vzťah ku svojej existujúcej a budúcej rodine. 3.Vzťah k Bohu so svojou rodinou. Môžem to nazvať aj ako „pozemská svätá trojica“. No a čo znamená praktický vzťah s Bohom? „...budeme slúžiť Hospodinovi.“ Uhádli ste. Vzťah s Bohom nie je pasívne sedieť a počúvať (v lepšom prípade) kázne. Vzťah s Bohom nie je sedieť doma na zadku a rozkazovať svojim blízkym, čo majú robiť. Vzťah s Bohom neznamená ani pomodliť sa. Vzťah s Bohom je o aktívnom živote s Bohom, o službe Bohu, o aktívnej životnej Bohoslužbe. Kto takto premýšľa, musí sa modliť a musí čítať a počúvať Slovo. Myšlienka by sa dala zhrnúť aj takto: Evanjelium Ježiša Krista nás mení na služobníkov od svojich najbližších. Jozua sa v službe Bohu nespoliehal na svoju slávnu duchovnú minulosť. Jozua sa ani nevyhováral, že mu niekto v minulosti ublížil. Pre mňa osobne bolo nesmiernym objavom to, že tento 110 ročný dedko žil s obrovskou víziou živého Boha s tým, že on sa dnes rozhoduje byť Jeho služobníkom. On vierou videl Boha, ktorého sa oplatí uctievať životným nasledovaním. 110 ročný dedko a žije s upreným pohľadom do budúcnosti. Nesmierna výzva pre všetkých. Od mladých ľudí až k starcom. 

Keď sme tam dorazili, zarazili ma dve prekvapenia. Prekvapenie prvé bolo, že sme sa (aj domáci) riadne zmýlili v počte. Neprišlo 40, ale asi 140 mladých ľudí. Na 3-4 dedinky slušný počet, čo poviete? Druhé prekvapenie bolo, že celý čas bežala modlitebná reťaz. Pred programom, ale aj počas celého programu. Mladí sa modlili v dvoch tímoch. Aj tak si môžeme predstaviť kresťanskú zapálenosť. Keď už niekto horí... tak nech sa modlí :) 

Na konci programu sme mali kopec rozhovorov. Košickí dorastenci hrali ping pong. Isabel vyhrala prvú cenu v skupinovej súťaži. Ja som medzitým zbehol na pokec ku kazateľovi Prištiakovi. No čo Vám budem hovoriť...


Bol to pekný a požehnaný večer s mladými.

E.


Ak by mal niekto z vás záujem o detailnejšie informácie o našej službe - práci na novej komunite evanjelia v Košiciach, napíšte mi na e-mail: mozaikakosice@gmail.com . Môžem vám potom posielať aj pravidelné info.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára